Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Informacja dla rodziców, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną

w roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Olsztynie.

 

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

nie biorą udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich rodzice składają

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

w dniach od 4 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

 

Brak złożonej w określonym terminie deklaracji będzie równoznaczny

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Deklaracja musi być czytelnie podpisana przez oboje rodziców lub przez jednego,

jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie.

 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w związku z wystąpieniem COVID-19

Drodzy Rodzice,

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Olsztynie obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższą procedurą i przestrzeganie jej zapisów.

 

  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19